9.SINIF MATEMATİK

9. Sınıf her düzeyde öğrenci için

Konu Anlatımlı
Yeni MEB müfredatına göre

Konuyu pekiştiren sorular

- Müfredata uygun, toplam 13 üniteden oluşan 4 bölüm
- Her ünite sonunda çözümlü sorular ve cevaplı testler
- Bütün konuları içeren 6 adet okul yazılılarına hazırlık testi
- ÖSS matematik 1 sorularına yönelik pratik çözüm yolları