GDS-Gelişim Değerlendirme Sınavı

Öğrenci düzeyini belirlemek için yapılan 1. GDS derslerin başladığı gün yapılır. Öğrencilerin geçmiş yıllardaki
bilgi düzeyini test etmeyi amaçlar. 2. GDS, 3. GDS ve 4. GDS’ler anlatılan konuları tarayan sınavlardır. Her
bir sınav uygulandığı tarihe kadar anlatılan konuları taramaktadır.

LYS-DİL GDS:
- 4 adet sözel + ingilizce sınav
- 2 adet ingilizce sınav
- Kapak 4 renk, kufle kağıt