10. Sınıf Matematik Konu Anlatımı

Sayısal, eşit ağırlık ve meslek lisesi
her düzeyde öğrenci için
Konu Anlatımı

471 örnek soru
318 Çözümlü soru
805 soru
Toplam 1594 orjinal soru

- Müfredata uygun, toplam 8 üniteden oluşan 4 bölüm
- Her ünitenin sonunda çözümlü sorular ve cevaplı testler
- Bütün konuları içeren 6 adet okul yazılılarına hazırlık testi
- YGS matematik 2 sorularına yönelik pratik çözüm yolları

Örnek Sayfalar

Örnek sayfaları daha detaylı görmek için resimlere tıklayabilirsiniz.